Redaktionen er jeres garanti for korrekte og relevante nyheder fra morgenmail.dk.

Majken Prip er redaktionssekretær på morgenmoms. Majken har fra 2015 været momskonsulent hos TimeTax A/S.

Søren Engers er momsdirektør i Timetax A/S og en af landets mest erfarne og ansete momsrådgivere. Han er medforfatter til Moms 1-4 (lærebøger om moms) og til Momsmanualen, EU-Momsmanualen og Afgiftsmanualen. Derudover er han en hyppigt anvendt underviser og foredragsholder, blandt andet i FSR-regi, CBS og Moderniseringsstyrelsen.

Thorbjørn Helmo Madsen er medejer af TimeTax og TimeLearning. Thorbjørn Helmo Madsen er forfatter til faglige bøger fra Forlaget Karnov. Han er en meget benyttet foredragsholder om skat og virksomhedsrelaterede emner. Anvendes ofte i medierne som specialist. Han er formand for Skatteudvalget i den internationale organisation IEC. Endelig er han censor på CBS og SDU.

John Rasmussen er redaktionssekretær på morgenskat og morgenmoms. John Rasmussen har arbejdet med skat siden 1980. Har fra 2006 været skatterådgiver hos TimeTax A/S.