Bevar overblikket og spar tid!

Overblik og tidsbesparelse er de to vigtigste følger af et abonnement på morgenskat.dk. Det tager tid at følge med i mængden af nyheder på skatte- og afgiftsområdet.

Der er mange kilder, og hvis man skal være opdateret, er det nødvendigt løbende at tjekke kilderne. I en travl hverdag er det en af de opgaver, der let bliver skubbet til side. Overlad dette arbejde til morgenskat.dk

Siden 2000 har vi på alle hverdage gennemgået tilgængelige kilder for nyheder om skatter og afgifter. 27 hjemmesider samles i morgenskat.dk. Resultatet fremgår af morgenskat.dk, der udsendes dagligt – hvis der er nyheder.

morgenskat.dk indeholder ofte et kortfattet resumé af de enkelte nyheder. Det giver overblik.

For samtlige nyheder er der mulighed for hurtigt og nemt at dykke yderligere ned i de

nyheder, der har særlig interesse, idet hver nyhed er forsynet med link til den relevante side.

morgenskat.dk indeholder nyheder fra Folketinget, herunder relevante spørgsmål og svar til skatteministeren, nye love, nye bekendtgørelser, nye cirkulærer, nyheder fra Skatteministeriet og fra Skatteforvaltningen, afgørelser fra Skatterådet, Landskatteretten, landsretterne og Højesteret samt øvrige nyheder på skatte- og afgiftsområdet.