Aktuelle kommentarer og vurderinger på moms- og afgiftsområdet – lige klar til at blive anvendt i direkte kunderådgivning.

Siden 2004 har vi udgivet morgenmoms.dk, der er en nyhedsmail om moms, lønsumsafgifter, energiafgifter mv.

Hver udgave af morgenmoms.dk indeholder kommentarer til aktuelle bestemmelser eller afgørelser indenfor moms- og afgiftsområdet i Danmark eller EU. Kommentarerne

kan direkte anvendes i rådgivningsarbejdet.

Derudover indeholder morgenmoms.dk for hvert af områderne moms, afgifter og told mv. nyheder med relevante kommentarer og henvisninger om

1. Nye love & regler
2. Nye kendelser & praksis
3. Nyt fra EU og udland

Som en del af morgenmoms. dk udarbejdes temaer om aktuelle emner.

Temaerne vil udførligt beskrive moms- og afgiftsreglerne på de valgte emner. morgenmoms.dk udkommer 10 gange om året (ikke i juli og december måned).

Hver morgenmoms.dk er på 6-10 sider.